Menu
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja
Tryb eksternistyczny
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Historia szkoły
Absolwenci
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Koło absolwenta
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T
Foto SM I st.

Szkoła Muzyczna I stopnia
 im. Grażyny Bacewicz


80-264 Gdańsk-Wrzeszcz
ul. Dmowskiego 16b
tel. (0-48) 58 341 92 13
Foto SM II st.

Szkoła Muzyczna II stopnia
im. Fryderyka Chopina


80-254 Gdańsk-Wrzeszcz
ul. Partyzantów 21a
tel. (0-48) 58 341 42 20
BiP - Biuletyn
Zamówienia publiczne
Koło absolwentów
Flashmob

K O M U N I K A T

Uprzejmie informujemy, że
we wszystkie soboty stycznia 2020 roku
oba budynki szkolne będą zamknięte

W okresie ferii zimowych
(13 stycznia - 25 stycznia 2020)
od poniedziałku do piątku
oba budynki szkolne będą otwarte w godz. 9.00 - 14.00.

Oba budynki szkolne będą otwarte
we wszystkie soboty lutego 2020 roku
w godz. 9.00 - 14.00

ZADANIE INWESTYCYJNE
- termomodernizacja

Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Priorytet I:
Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Poddziałanie:
1.3.1 Wspieranie efektywności w budynkach użyteczności publicznej.

Przedsięwzięcie obejmuje 139 szkolnych placówek artystycznych (187 starych, zniszczonych, generujących wysokie koszty utrzymania budynków). Celem zamierzenia inwestycyjnego jest wsparcie modernizacji energetycznej w infrastrukturze publicznej szkolnictwa artystycznego. Efektem będzie oszczędność energii (zmniejszenie jej zapotrzebowania i zużycia), poprawa stanu środowiska dzięki ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, wzrost bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów (dzieci i młodzieży) i nauczycieli, a także lepszy efekt wizualny i użytkowy budynków.

Realizacja rzeczowa projektu będzie polegała m.in. na dociepleniu elementów konstrukcyjnych, wymianie okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, budowie systemów oświetlenia, kabli i przewodów elektrycznych, opraw oświetleniowych, zainstalowanie nowych kotłów, pomp ciepła, itd. Całkowite koszty projektu: 501,4 mln PLN. Dofinansowanie ze środków UE: 409 mln PLN.

Wiecej informacji

ZADANIE
- budowa sali koncertowej

Przygotowanie dokumentacji technicznej: "ROZBUDOWA Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu o salę koncertową"

MKiS

FINANSOWANIE

Wyżej wymienione projekty i zadania są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
NOTA PRAWNA: Właścicielem tej witryny jest Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu. Witryna jest chroniona prawem (ustawa z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z późniejszymi zmianami). Informacje zawarte na stronach tej witryny zostały podane w dobrej wierze. Właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność podanych informacji, a także za ewentualne szkody poniesione przez użytkowników i osoby trzecie w związku z korzystaniem z tej witryny.